lappa-och-laga-eller-riva-och-bygga-nytt-6506020426

Lappa och laga eller riva och bygga nytt

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

När fastigheter blir äldre och verksamheters krav ändras står många efter valet att renovera eller riva och bygga nytt. Skriften ”Lappa och laga eller riva och bygga nytt” innehåller en systematik för att kunna analysera valet mellan att renovera och bygga nytt. Det handlar om att göra en nyttoanalys och bedöma nyttan och att göra en LCC-analys för att se till livscykelkostnaderna för att kunna välja rätt mellan de båda alternativen.

I skriften presenteras två olika exempel. Det är Centralsjukhuset och Ulriksbergsskolan som visar hur du praktiskt kan arbeta med analys för att nå fram till ett bra val.


Art nummer: 6020426

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852065

Antal sidor: 60

Kategori: Förvaltning