Lätt att bygga rätt

Lätt att bygga rätt! Klimatskal och värmeåtervinning i energieffektiva lågenergihus-. FoU VÄST 1303

Författare: Sikander Eva, Ruud Svein

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

I rapporten ”Lätt att bygga rätt!” utvärderas ett antal alternativa och robusta teknik- och systemlösningar som genom effektiv och kvalitetssäkrad produktion har goda möjligheter att nå de krav som ställs på lågenergihus: det blir med andra ord både ”lätt att bygga rätt” som ”lätt att förvalta rätt”.

Produktionen av lågenergihus och passivhus måste utföras med rätt kunskap, noggrannhet och kvalitetstänkande i alla led i bygg- och förvaltningsprocessen för att byggnaderna ska bli energieffektiva, energieffektivt beständiga och med säkerställd god innemiljö och beständighet.


Författare: Sikander Eva, Ruud Svein

Art nummer: 6119928

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 53

Kategori: Förvaltning

Fler titlar av samma författare