Lönsam energieffektivisering - myt eller möjlighet

Lönsam energieffektivisering

myt eller möjlighet

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Upprustningen av landets miljonprogramsbostäder är fortfarande en stor utmaning. Parallellt har kraven på energieffektivisering av Sveriges bostäder ökat. Till år 2050 ska energianvändningen halveras. Förväntningarna höjs därför från både politiker, bostadsföretag, bygg- och energibransch och de boende att man i samband med upprustning ska införa energibesparande åtgärder. En del målar upp bilden att åtgärderna finansierar sig själva eller till och med sparar stora summor till företagen. Tyvärr är verkligheten mer komplex än så.

Denna studie, ”Lönsam energieffektivisering”, visar att dagens förutsättningar gör det svårt för bostadsföretagen att uppnå en halvering och för flera blir det svårt att samtidigt klara företagets ekonomi. SABO vill därför på detta sätt ge ett underlag för kommande och mycket angelägna diskussioner mellan berörda parter. Vi behöver lösningar som är ekonomiskt och miljömässigt hållbara för den specifika fastighet som upprustas, på just den aktuella marknad där den finns.


Art nummer: 6587146

Utgivningsår: 2011

Utgivare: SABO

Antal sidor: 20

Kategori: Förvaltning