Miljövärdering. Rekommendation 2013

Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd. Rekommendation 2013

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med ”Miljövärdering av energianvändningen i ett fastighetsbestånd” är att ta fram riktlinjer hur man kan värdera miljöpåverkan av energianvändningen i ett fastighetsbestånd.

Beräkningsprinciper och antaganden redovisas noggrant för att visa hur bostadsföretagen kan beräkna klimatpåverkan och resursanvändning till följd av energianvändningen.

Ytterligare en viktig aspekt som lyfts fram i handledningen är de olika energislagens varierande miljöpåverkan. Till exempel har fjärrvärme mycket varierande miljöprestanda beroende på vilket fjärrvärmenät man analyserar.

Den första versionen av handledningen kom ut i september 2010. Nytt för den här versionen är:

• Uppdaterade emissions- och primärenergifaktorer.

• Fjärrvärmens miljöpåverkan har uppdaterats då en överrenskommelse rörande
fjärrvärmens miljövärden har träffats mellan bland andra SABO och Svensk Fjärrvärme.

• En fördjupning om miljövärdering av el.


Art nummer: 6587163

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SABO

Antal sidor: 19

Kategori: Förvaltning