modeller-for-energieffektivisering_6020421

Modeller för energieffektivisering

Tryckt bok, I lager

Pris: 425 kr + moms

Snabb leverans

Det finns flera olika sätt att arbeta med energieffektivisering. Ett sätt att underlätta ett organiserat arbete är att använda olika slags modeller, arbetssätt och strategier.

I ”Modeller för energieffektivisering” är fokus på hur offentliga fastighetsägare kan använda interna och externa modeller i arbetet med energieffektivisering för att skapa tydlighet och ett strukturerat arbetssätt. Syftet är att ge ett dig ett bra underlag för val av energieffektiviseringsmodell och målsättningen är att föra arbetet med energieffektivisering framåt.

Målgruppen är framför allt beslutsfattare och förvaltare men även andra med intresse för energieffektivisering i byggnader.


Art nummer: 6020421

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852058

Antal sidor: 71

Kategori: Förvaltning