Teknik- och systemlösningar för lågenergihus

Teknik- och systemlösningar för lågenergihus. En översikt. FoU-Väst 1103

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

”Teknik- och systemlösningar för lågenergihus” redovisar teknik- och systemlösningar som kan användas i mycket energieffektiva flerfamiljshus. Fokus ligger på alternativa system för bygg- och installationsteknik som ger förutsättningar för användning av högst 50% av BBRs krav för nyproducerade flerfamiljshus.

Systemen bedöms vara olika komplicerade att kvalitetssäkra, men de som bedöms ha bäst förutsättningar att lyckas lyfts fram. Kartläggningen omfattar bland annat massiva och tunga stommar, olika värmeåtervinningsalternativ, tekniska lösningar för solskydd samt förvärmning av tilluft.


Art nummer: 6119918

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Byggföretagen

Antal sidor: 58

Kategori: Förvaltning