12C Hyreskontrakt för lager, förråd. Set om 5 st

Formulär 12C Hyreskontrakt för i första hand lager, förråd och lokaler av motsvarande karaktär. Set om 5 st

I lager

Pris: 480 kr + moms

Snabb leverans

Formuläret är avsett att användas för upplåtelse av enklare lokaler som lager, förråd eller motsvarande.

För det fall att man vill reglera upplåtelsen mer i detalj, innehåller Fastighetsägarnas mall 12B.2 mer omfattande villkor.


Art nummer: 6963003

Utgivningsår: 1998

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 2

Kategori: Administrativ förvaltning