22B Bilaga underrättelse till lokalhyresgäst. Set om 5 st

Formulär 22b Lokal. Bilaga. Underättelse till lokalhyresgäst jämlikt 12 kap. 44 § jordabalken. Set om 5 st

I lager

Pris: 160 kr + moms

Snabb leverans

Blanketten innehåller ett fristående meddelande om hyresgästens möjlighet, att efter uppsägning till omedelbar avflyttning på grund av obetald hyra, återvinna hyresrätten till lägenheten genom att inom två veckor betala hyran.

Formuläret är tänkt att bifogas en stämningsansökan eller en ansökan om avhysning. För det fall att hyresvärden avser att säga upp hyresgästen till avflyttning utan att lämna in stämningsansökan, används formulär nr 21 b, som innehåller såväl uppsägning som meddelande i enlighet med 12 kap 44 § jordabalken.


Art nummer: 6963007

Utgivningsår: 1993

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 1

Kategori: Administrativ förvaltning