3 Bilplatsavtal. Set om 5 st

Formulär 3. Bilplatsavtal. Avtal om upplåtelse av mark för bilplats. Set om 5 st

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

Denna mall avser att reglera upplåtelse av mark för en bilplats. Avtalet är en form av arrende, så kallat lägenhetsarrende.

För det fall att man avser att reglera upplåtelse av en parkeringsplats i ett garage används Formulär 14, Hyreskontrakt för garage/garageplats i gemensamt garage, som är ett lokalhyresavtal.


Art nummer: 6963008

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 2

Kategori: Administrativ förvaltning