68 Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Set om 5 st

Formulär 68. Brandskyddsklausul för lokalhyresavtal. Set om 5 st

I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Denna klausul reglerar parternas ansvar för att vidta tekniska brandskyddsåtgärder och systematiskt brandskyddsarbete och är framförhandlat med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.

Även blankett nr. 69 används för att fördela ansvaret för att vidta tekniska brandskyddsåtgärder mellan parterna. Denna blankett biläggs klausulen. Blankett 68 med bilaga är tänkt att biläggas ett lokalhyreskontrakt.


Art nummer: 6963028

Utgivningsår: 2005

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 1

Kategori: Administrativ förvaltning