69 Bilaga till klausul om brandskydd. Set om 5 st

Formulär 69. Bilaga till klausul om brandskydd. Set om 5 st

I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Denna blankett utgör ett redskap för en hyresvärd och en hyresgäst till att sinsemellan fördela ansvaret för tekniska brandskyddsåtgärder.

Formuläret kan fogas till brandskyddsklausulen, Formulär nr 68, som biläggs lokalhyresavtalet. Denna blankett kan alltså användas för sådan annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än det ansvar som följer av den förtryckta texten i Formulär 68.

Observera dock att Formulär 69 inte är samförhandlat med Svensk Handel och Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare.


Art nummer: 6963034

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 1

Kategori: Administrativ förvaltning