6E Indexklausul för lokal. Set om 5 st

Formulär 6E. Indexklausul för lokal. Set om 5 st

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

Denna blankett används för att reglera i vilken utsträckning hyra ska justeras med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex.

Fastighetsägarna tog 2008 fram en ny indexklausul, Formulär 6 F. I blankett 6 F kan man även indexreglera fasta tillägg till hyra.


Art nummer: 6963059

Utgivningsår: 2011

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 2

Kategori: Administrativ förvaltning