lagenhetsbyte_650_6963035

Formulär 74. Ansökan om lägenhetsbyte. Set om 5 st

Pris: 0 kr + moms

Snabb leverans

När en bostadshyresgäst vill byta sin lägenhet, bör hyresvärden kräva att denna blankett fylls i av hyresgästen och den föreslagna hyresgästen.

Därmed klargörs de konsekvenser som kan bli följden om bytet inte genomförs på det sätt som uppgetts. För att åskådliggöra byteskedjan, kan man använda sig av Formulär 75, bilaga, som då biläggs ansökan.


Art nummer: 6963035

Utgivningsår: 2006

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 2

Kategori: Administrativ förvaltning