87 Besiktnings- och åtgärdsprotokoll för lokal. Set om 5 st

Formulär 87. Besiktnings- och åtgärdsprotokoll för lokal. Set om 5 st

I lager

Pris: 320 kr + moms

Snabb leverans

Denna blankett är tänkt att vara ett hjälpmedel vid besiktningar och fungerar efter det har fyllts i som ett protokoll över en genomförd besiktning.


Art nummer: 6963046

Utgivningsår: 2008

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 1

Kategori: Administrativ förvaltning