Entreprenadkontrakt. Handledning till entreprenadkontrakt formulär 300

Entreprenadkontrakt. Handledning till entreprenadkontrakt. Formulär 300

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Denna ”Handledning till entreprenadkontrakt” (Formulär nr 300) är upprättad i samråd med en referensgrupp bestående av fastighetsägare.

Kontraktet ska användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna.

Bakgrunden är att många fastighetsägare upphandlar entreprenader utan att teckna skriftliga kontrakt. Dessutom saknas direkt tillämplig lagstiftning när båda parter är näringsidkare.

Avsikten med kontraktet är att allt fler ska välja att skriftligen reglera sina mellanhavanden. Därigenom kan parterna minimera oklarheter och minska risken för tvist. För att parterna på bästa sätt ska kunna tillämpa kontraktet har denna handledning tagits fram.

I handledningen redogörs för innebörden av vissa av kontraktets klausuler samt vad parterna bör överväga vid tecknandet av kontraktet. Samtliga punkter i kontraktet berörs alltså inte i denna handledning.


Art nummer: 6962024

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 16

Kategori: Administrativ förvaltning