Grönt hyresavtal. En handledning

Grönt hyresavtal. En handledning

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

”Grönt Hyresavtal. En handledning” fyller en viktig funktion då den typen av avtal skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljöpåverkan. En ambition för lokalrelaterade miljöfrågor och en grund för att bibehålla en redan hög miljöprestanda som kan vara något av en utmaning i nybyggda eller nyrenoverade fastigheter med hög miljöprofil.

Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av den svenska energianvändningen och mer än hälften av elanvändningen. Samverkan bidrar också till en strävan att hantera framtidens hållbarhetsutmaningar och nå samhällets miljömål.


Art nummer: 6962002

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 50

Kategori: Administrativ förvaltning