levande_boende_650_6962004

Levande boende. Engagemang utvecklar förorten

Författare: Fällström Irene, Ström Ola

I lager

Pris: 250 kr + moms

Snabb leverans

”Levande boende” visar hur det är möjligt att ta ett bostadssocialt ansvar. Boken bygger på åtta intervjuer med stora och små fastighetsägare, företrädare för byggbranschen och personer med egen erfarenhet av livet i förorten.

Förorten står i fokus för mångas intresse. Bakgrunden är inte minst att de stora miljonprogramsområdena behöver förnyas. Detta nödvändiga utvecklingsarbete är förstås fastighetsägarna engagerade i. Det gäller inte enbart den rent fysiska upprustningen. Flera faktorer bidrar till att göra förorterna attraktiva för såväl boende och fastighetsägare som andra berörda.


Författare: Fällström Irene, Ström Ola

Art nummer: 6962004

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 56

Kategori: Administrativ förvaltning