Riktlinjer vid in- och avflyttning

Riktlinjer vid in- och avflyttning

I lager

Pris: 40 kr + moms

Snabb leverans

Dessa ”Riktlinjer vid in- och avflyttning” tydliggör vad som gäller vid in- och avflyttning till och från bostadslägenheter.

I riktlinjerna finns information om bland annat besiktning, underhållsansvar och vårdplikt, normalt och onormalt slitage samt hyresgästens rätt att sätt sin egen prägel på bostadslägenheten. Skriften innehåller även exempel på besiktnings- och åtgärdsprotokoll avseende bostadslägenheter.


Art nummer: 6962022

Utgivningsår: 2012

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 8

Kategori: Administrativ förvaltning