behandling_av_personuppgifter_650_6962011

Behandling av personuppgifter, inkl kameraövervakning, vid uthyrning av bostäder

I lager

Pris: 75 kr + moms

Snabb leverans

I syfte att skapa en gemensam god sed för behandling av personuppgifter, inklusive kameraövervakning, på bostadshyresmarknaden har Fastighetsägarna och SABO tagit fram denna branschöverenskommelse.

Arbetet har skett i samverkan med Hyresgästföreningen Riksförbundet.


Art nummer: 6962011

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 16

Kategori: Administrativ förvaltning