entreprenadkontrakt_6962042

Entreprenadkontrakt 300. Handledning till formulär

I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Kontraktet är avsett att användas framförallt vid entreprenader som är begränsade i omfattning, som är upphandlade av fastighetsägare i egenskap av hyresvärdar och där anlitade entreprenörer återkommande erhåller uppdrag från fastighetsägarna.


Art nummer: 6962042

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 17

Kategori: Administrativ förvaltning