handledning_hyreskontrak_for_lokal_12b_3_6962043

Lokal 12B.3. Handledning till hyreskontrakt

I lager

Pris: 240 kr + moms

Snabb leverans

Denna handledning är till för att ge parterna ledning om hur kontraktet bör fyllas i och vilken innebörd organisationerna anser att kontraktets olika delar har.


Art nummer: 6962043

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 42

Kategori: Administrativ förvaltning