Riktlinjer för andrahansuthyrning

Riktlinjer för andrahandsuthyrning

I lager

Pris: 40 kr + moms

Snabb leverans

I vilka situationer bör en fastighetsägare lämna sitt samtycke till andrahandsuthyrning och hur ska en sådan ansökan bemötas. I skriften ”Riktlinjer för andrahandsuthyrning” får fastighetsägare råd kring:

Hur en ansökan om andrahandsuthyrning bör se ut och vilka handlingar som behövs för att få ett bra beslutsunderlag.

  • När ska samtycke ges eller inte. Vad är beaktansvärda skäl?
  • Tidsbegränsning och andra villkor för andrahandsuthyrningen.
  • Hyresvillkoren för andrahandshyresgästen.
  • Andrahandshyresvärdens ställning i förhållande till hyresvärden.

Riktlinjerna har tagits fram av Fastighetsägarna och SABO. I skriften finns även utkast till mallar för ansökan, fullmakt och avtal som reglerar förhållandet hyresgäst och andrahandsuthyrare.


Art nummer: 6962031

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 14

Kategori: Administrativ förvaltning