Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

I lager

Pris: 40 kr + moms

Snabb leverans

Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna har tagit fram riktlinjer för att förenkla hanteringen av andrahandsupplåtelser. Målet med riktlinjerna är att göra hanteringen mer enhetlig och skapa tydliga praxis.

Bostadsrättslagen säger att en bostadsrättshavare inte får upplåta sin lägenhet utan samtycke från föreningen eller hyresnämndens tillstånd. Skriften tar upp skäl som är godtagbara för uthyrning och skäl som inte är godtagbara. Befogade anledningar till att vägra samtycke, tidsbegränsning och vad som gäller när en juridisk person innehar bostadsrätten.

Bilagorna innehåller exempel på ansökan, fullmakt och avtal om upplåtelse av bostadsrätt i andra hand.


Art nummer: 6962032

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

Antal sidor: 14

Kategori: Administrativ förvaltning