strategier_for_okad_lokaleffektivitet_6020448

Strategier för ökad lokaleffektivitet

Tryckt bok, I lager

Pris: 375 kr + moms

Snabb leverans

Fler äldre, snabb befolkningstillväxt, ökade krav inom skola och omsorg och stora investeringsbehov medför en ansträngd ekonomi i många kommuner. 

På kort sikt gäller det att till exempel samlokalisera verksamheter och öka kapaciteten i befintliga lokaler. På längre sikt krävs en utveckling av styrningen och att lokaleffektivisering integreras i de vardagliga rutinerna.

Skriften behandlar några av de viktigaste styrformerna och strategierna för förbättrad styrning och uppföljning av lokalförsörjning och lokalanvändning.


Art nummer: 6020448

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175853932

Antal sidor: 47

Kategori: Administrativ förvaltning