Systematiskt brandskyddsarbete för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Systematiskt brandskyddsarbete för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar

Tryckt bok, I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) gäller sedan 2004. Lagen anger att den som ansvarar för brandskyddet är ägare och nyttjare av fastighet eller andra anläggningar vilket betyder att de ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga, förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Enligt lagen ska brandskyddsarbetet införlivas i den dagliga förvaltningen. För vissa fastigheter och verksamheter finns krav på att brandskyddsarbetet skriftligen ska redovisas för kommuner.

Handboken informerar om och ger exempel på hur systematiskt brandskyddsarbete (SBA) kan organiseras och utföras. Det är fastighetsägarens eller bostadsrättsföreningens styrelse som ansvarar för att ett systematiskt brandskyddsarbete utförs. 


Art nummer: 6962030

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Fastighetsägarna Sverige

ISBN: 9789198305005

Antal sidor: 48

Kategori: Administrativ förvaltning