bruka-bevara-och-energieffektivisera-650-6020428

Bruka, bevara och energieffektivisera

Tryckt bok, I lager

Pris: 343 kr + moms

Snabb leverans

I dagens fastighetsbestånd finns ett stort antal äldre fastigheter. Byggnadsbeståndet sträcker sig från gamla slott till dagens moderna skolor och sjukhus. Det finns bland dessa många byggnader som är av stort kulturhistoriskt värde och som därför är värda att bevara. Det kan ibland vara svårt att förena bevarandet med dagens krav på energieffektivisering och innemiljöer. I skriften ”Bruka, bevara och energieffektivisera” visar på hur du kan arbeta för att förena de båda intressena. Det finnas också exempel från olika delar av Sverige där man har arbetat med frågan. Det går att energieffektivisera kulturellt värdefulla byggnader också!


Art nummer: 6020428

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Sveriges Kommuner och Landsting

ISBN: 9789175852492

Antal sidor: 74

Kategori: Förvaltning