Byggnadshistoria och byggnadsvård

Alla titlar

kulturvarden_forsvinner_i_byggprocessen_6075022

Kulturvärden försvinner i byggprocessen

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur och om kulturvärdenuppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. Resultatet presenteras i denna rapport...

Pris: 105 kr + moms

det_kan_inte_mer_an_rasa_6039693

Det kan inte mer än rasa

För drygt fem år sedan damp en hel lantbruksgård ner i famnen på Micke och Daniel. I boken får vi följa med bakom de tapetserade och sågspånsdammiga kulisserna där lite snett också är rakt...

Pris: 189 kr + moms

nationalmuseum_i_nytt_ljus_02_6039688

Nationalmuseum i nytt ljus

Det var med stor glädje och stolthet som Nationalmuseum, efter fem års stängning, i oktober 2018 åter kunde slå upp portarna och välkomna besökarna till museet...

Pris: 728 kr + moms

halla_hus_handbok_6011029

Hålla Hus Handbok. Byggnadsvård i norr

Alla hus som används måste också förr eller senare kunna ändras. I ett bostadshus förändras behoven med familjesituationen. Nya hygienvanor, fritidsvanor eller tekniska nymodigheter kan också leda till att man vill förändra...

Pris: 375 kr + moms

bevare_mig_val_6039629

Bevare mig väl. Fem fall för byggnadsvård

Hur gick det till när en förfallen lada, ett övergivet torp, en sönderrenoverad herrgård, ett obeboeligt militärboställe och en illaluktande lägenhet i stan fick nytt liv och sin själ tillbaka? Var började man? Hur visste man var man skulle leta? Och...

Pris: 357 kr + moms

restaureringskonstens_historia_6018098

Restaureringskonstens historia

Boken behandlar restaureringskonsten i dess kulturhistoriska sammanhang från begynnelsen under 1600-talet och 1700-talet fram till idag. Vi möter olika förhållningssätt och ser hur olika värderingar kommer igen.

Pris: 269 kr + moms

sa_renoveras_torp_gardar_6039604

Så renoveras torp & gårdar

För byggnadsvårdare och ägare av gamla torp och gårdar som vill rusta upp hus och trädgård ges i boken råd om hur man vårdar och reparerar en gammal byggnad...

Pris: 265 kr + moms

aterbruk_och_byggnadsvard_6039599

Återbruk och byggnadsvård

Hur går cirkulering av byggnadsdelar och byggnadsdetaljer till? Var kommer de ifrån och vart tar de vägen? Rapporten från Göteborgs Universitet behandlar återbruk inom den svenska byggnadsvården. Här kartläggs involverade aktörer, idéer och visioner...

Pris: 111 kr + moms

trahus_6039434

Trähus. Kulturhistoria Byggnadsvård Renovering

Att bygga hus av trä är en uråldrig och hållbar teknik och rätt utfört kan ett trähus underhållas i många hundra år. Boken Trähus, kulturhistoria, byggnadsvård och renovering går igenom husets alla delar ut- och invändigt, från grund till taknock; tr...

Pris: 213 kr + moms

Kulturarvet och komforten. Inomhusklimatet och förvaltningen av kulturhistoriska byggnader och samlingar 1850-1985.

Kulturarvet och komforten

Frågan om inomhusklimat har sedan slutet av 1800-talet varit central för trivsel, hälsa och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla hus och föremålssamlingar...

Pris: 273 kr + moms

alla_tiders_stockholm_650_6129008

Alla tiders Stockholm

Stockholm anses vara en av världens vackraste städer och är rik på kulturhistoriskt värdefulla miljöer som kan berätta om stadens och landets historia. Många miljöer är viktiga att bevara för framtiden och har därför pekats ut som riksintressen för k...

Pris: 246 kr + moms

stora_boken_om_byggnadsvard_650_6037138

Stora boken om byggnadsvård

Byggnadsvård har blivit en modern folkrörelse med fokus på tradition, kvalitet, miljömedvetenhet, återanvändning och ekonomisk långsiktighet – värden som ligger helt rätt i tiden...

Pris: 335 kr + moms

Fönster. Historik och råd vid renovering

Fönster. Historik och råd vid renovering

I ”Fönster” beskrivs fönster från olika tider, och hur de kan repareras och kompletteras för att fylla dagens krav. Tanken är att förhindra att kulturhistoriska och estetiska värden går till spillo genom att gamla fönster byts ut mot nya standardiser...

Pris: 98 kr + moms

Liggtimmerhus

Liggtimmerhus

Ingen byggnadstyp har en sådan förankring i folkmedvetandet som liggtimmerhuset. Det har kommit att i hög grad prägla vår äldre byggnadsvård. I ” Liggtimmerhus” visas hur liggtimmerhus ska vårdas och repareras så att de bevaras som vittnesbörd om...

Pris: 98 kr + moms

Spån

Spån

”Spån” beskriver hur spåntak bör renoveras. I huvudsak behandlas tillverkning och läggning av den spåntyp som förr användes på kyrkor, klockstaplar och andra framträdande byggnader, så kallat kyrkspån...

Pris: 98 kr + moms

Boken om Haddebo

Boken om Haddebo

I Haddebo bruk uppfördes i slutet av 1600-talet mangårdsbyggnader på Övre och Nedre Haddebo, gårdar som senare försvunnit. Men på platsen för Nedre Haddebos karaktärsbyggnad har en karolinsk herrgård, invigd år 2000, återuppstått...

Pris: 270 kr + moms

BYT 6 Byggnadshistoria. Murverk och ROT - projektering

BYT 6 Byggnadshistoria. Murverk och ROT - projektering

Den sjätte boken i Byggteknikserien, BYT 6, innehåller byggteknikens historia, murverkets konstruktion, bebyggelse- och byggnadsinventering. I boken finns ett hundratal övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad...

Pris: 390 kr + moms

T 6:97 Traditionell kalkfärg

I denna skrift beskrivs hur man målar med traditionell kalkfärg och utgår från samma arbetsmetoder som förr men med en anpassning till de villkor som gäller för byggandet idag. Tonvikt har lagts på arbetsutföranden som ger ett hållbart resultat...

Pris: 318 kr + moms