alla_tiders_stockholm_650_6129008

Alla tiders Stockholm. Riksintressen för kulturmiljövården

Tryckt bok, I lager

Pris: 246 kr + moms

Snabb leverans

Stockholm anses vara en av världens vackraste städer och är rik på kulturhistoriskt värdefulla miljöer som kan berätta om stadens och landets historia. Många miljöer är viktiga att bevara för framtiden och har därför pekats ut som riksintressen för kulturmiljövården.

”Alla tiders Stockholm” presenterar de riksintressanta områdena i kortfattade texter med många nytagna fotografier. Boken är en vandring i tid och rum som ger upplevelser och kunskap om stadens historia och om äldre och nyare tiders byggda miljöer.

”Alla tiders Stockholm” har tagits fram av Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Stadsmuseet. Boken kan läsas både som ett hjälpmedel för den kommunala planeringen och som en historisk framställning för en intresserad allmänhet.


Art nummer: 6129008

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Stockholmia Förlag

ISBN: 9789170312724

Antal sidor: 375

Kategori: Byggnadshistoria och byggnadsvård