bemalad_sten_inom_svensk_kulturmiljovard_650_6075012

Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård. En studie av färg som ytskydd och kulturhistoria inom svensk stenkonservering och restaurering

Författare: Claesson Ragnhild, Henningsson Anna

Tryckt bok, I lager

Pris: 98 kr + moms

Snabb leverans

I ”Bemålad sten inom svensk kulturmiljövård” redovisas forskning om bemålad fasadsten, särskilt hur natursten har behandlats under olika epoker. Författarna har fördjupat sig kring de antikvariska ställningstaganden som är aktuella i samband med bevarandeinsatser. Här behandlas tekniska förutsättningar och aspekter om autenticitet och estetik som behöver beaktas vid restaurering av bemålad fasadsten. Färgens kvaliteter är i fokus liksom hur färgens egenskaper och sammansättning skiftat under olika epoker

Dessutom studeras naturstenens beskaffenhet och hur den reagerar tillsammans med färg. Moderna oljefärger är inte samma produkt som oljefärg före 1900-talet. Hur autentisk, ur materialhistoriskt perspektiv, är då en ytbehandling med dagens oljefärg? Vilken period i byggnadens historia prioriteras med hjälp av vald färg? Dessa och en rad liknande frågeställningar undersöker författarna.

Rapporten ger en värdefull överblick av kunskapsområdet och kartläggningen av hur sten bemålats kan ge verksamma i kulturmiljöarbetet bättre underlag inför val av åtgärder. Färgundersökningen om förekomst av färger och bindemedel på sten ger en kulturhistorisk kunskap som kan användas i en bredare forskning på området.


Författare: Claesson Ragnhild, Henningsson Anna

Art nummer: 6075012

Utgivningsår: 2013

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172095786

Antal sidor: 62

Kategori: Byggnadshistoria och byggnadsvård

Fler titlar av samma författare