kulturvarden_forsvinner_i_byggprocessen_6075022

Kulturvärden försvinner i byggprocessen

Tryckt bok, I lager

Pris: 105 kr + moms

Snabb leverans

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka hur och om kulturvärden
uppmärksammas och följs upp i bygglovs- och byggprocessen. Resultatet presenteras i denna rapport.

En genomgång av 110 ärenden från 25 kommuner visar att trots att byggnaden har, eller ligger inom ett område med, utpekade kulturvärden uppmärksammas dessa värden inte i en majoritet (64 av 110) av ärendena.

I den fjärdedel (30 av 110) av ärendena som specificerar kulturvärdena följs dessa värden sällan upp i den fortsatta processen fram till slutbesked. Till exempel har sakkunnig kulturvärden deltagit i bara åtta ärenden. Kontrollpunkter för uppföljning av kulturvärden finns med i endast 4 av de 110 undersökta ärendena.


Art nummer: 6075022

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Riksantikvarieämbetet

ISBN: 9789172098398

Antal sidor: 28

Kategori: Byggnadshistoria och byggnadsvård