T 6:97 Traditionell kalkfärg

Författare: Åkesson Knut, Hjorth Sven Olof, Kjellberg Henrik

Tryckt bok, I lager

Pris: 318 kr + moms

Snabb leverans

I denna skrift beskrivs hur man målar med traditionell kalkfärg och utgår från samma arbetsmetoder som förr men med en anpassning till de villkor som gäller för byggandet idag. Tonvikt har lagts på arbetsutföranden som ger ett hållbart resultat. Här visas hur man rationellt och kvalitetssäkrat målar med tradtionell kalkfärg som skall ha ett historiskt historiskt riktigt utförande. Då bevaras byggnaden med sitt kulturhistoriska värde i behåll och är lätt att underhålla.


Författare: Åkesson Knut, Hjorth Sven Olof, Kjellberg Henrik

Art nummer: 6601706

Utgivningsår: 1998

Utgivare: Byggforskningsrådet

ISBN: 9154057779

Antal sidor: 60

Kategori: Byggnadshistoria och byggnadsvård