Energieffektivisering - ja, ineffektiva mätningar - nej

Energieffektivisering

ja, ineffektiva mätningar - nej

I lager

Pris: 150 kr + moms

Snabb leverans

”Energieffektivisering – ja, ineffektiva mätningar – nej” är en rapport som handlar om hur IMD (individuell mätning och debitering) av värme fungerar i praktiken och vilka konsekvenser det medför. Vidare finns förslag på hur EU-direktivet om energieffektivisering kan implementeras i svensk lagstiftning utan att det får negativa konsekvenser och hur energi kan sparas på ett sätt som är både bättre och billigare än IMD av värme.

EU-direktivet om energieffektivisering ska senast i juni 2014 införas i medlemsstaternas nationella lagstiftning. För bostadssektorn får förslaget om individuell mätning och debitering av värme stor betydelse. Det föreslås tvingande krav på införande av IMD av värme vid nybyggnation, större ombyggnader och i vissa fall åtgärder i befintligt bestånd.

SABOs medlemsföretag arbetar aktivt med att minska energianvändningen. Flera av företagen har prövat IMD av värme men med negativa erfarenheter. Det är dyrt och sparar inte energi, utan kan tvärtom leda till ökad energianvändning. Många hyresgäster systemet som orättvist.


Art nummer: 6587161

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SABO

Antal sidor: 24

Kategori: Förvaltning