Energihandboken. Energismarta och konkreta råd om energibesparande åtgärder i byggnaders installationer.

Energihandboken. Utg 2

Tryckt bok, I lager

Pris: 295 kr + moms

Snabb leverans

Energianvändningen i byggnader utgör en väsentlig del av vårt energibehov. Hela 40 procent av den totala energianvändningen använder vi i lokaler och bostäder. De tekniska installationerna står för mer än hälften av byggnadens kostnad varför installationernas utformning, drift och skötsel är av stor betydelse för en effektiv energianvändning.

Energihandboken ger stöd, inspiration, argument och konkreta råd om energibesparande åtgärder och riktar sig till beslutsfattare, fastighetsägare, förvaltare, byggherrar, arkitekter, VVS- och energikonsulter.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning , Litteraturbevakning Miljö/Energi


Art nummer: 6514020

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Energieffektiviseringsunionen

ISBN: 9789198009767

Antal sidor: 182

Kategori: Förvaltning