Energikrav vid nybyggnad. Tolkning och verifiering enligt DUR-metoden

Författare: Lundberg Stig

Tryckt bok, I lager

Pris: 95 kr + moms

E-bok (epub, pdf)

Pris: 95 kr + moms

Snabb leverans

FYNDPRIS: 95 kr + moms (Ord.pris: 718 kr + moms)

”Energikrav vid nybyggnad” presenterar en ny metod kallad DUR-metoden som utarbetats för att möjliggöra för byggherrarna att verifiera energikrav. Namnet DUR står för Debiteringsmätare, Utetemperaturkorrigering och Referensnivå. DUR-metoden ger byggherrar en noggrann metod för verifiering av energikrav så att de blir förpliktande i praktiken när avtal tecknas.

DUR-metoden omfattar:

• hur ett energikrav ska formuleras
• hur en trovärdig uppföljning ska genereras till den som ska trimma in anläggningen
• hur förändringar av uppförandet av byggnaden gentemot ett avtal ska hanteras (s.k. ÄTA-arbeten)
• hur en förändrad användning av byggnaden ska hanteras
• hur besiktningsmannen under verifieringsperioden med god precision kan konstatera om energikravet uppfylls.

Denna publikation redogör även för de olika utmaningar som byggherren har i dagsläget med att verifiera energikrav. Bland utmaningarna kan nämnas att dagens metoder ger stora osäkerheter vid tolkning och verifiering av energikrav, speciellt när olika energikoncept och klassningar ingår i avtal.

”Energikrav vid nybyggnad” vänder sig till alla som är inblandade i processen att bygga hus men främst till byggherrar som vill säkerställa att avtalade energikrav uppfylls. Till DUR-metoden för nybyggnad har ett beräkningsverktyg utvecklats.

Denna publikation ansluter till publikationen ”Verifiering av energianvändningen i befintliga byggnader” som utkom september 2012. När energikravet vid nybyggnad är verifierat och klart enligt DUR-metoden är DUR-metoden för befintliga byggnader anpassad för att användas därefter.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Författare: Lundberg Stig

Tryckta bokens artikel nr: 6418010

E-bokens artikel nr: 7774181

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Tryckta bokens ISBN: 9789173336574

E-bokens ISBN: 9789173336772

Antal sidor: 72

Kategori: Förvaltning