Fastighetsekonomi

Alla titlar

aga_eller_hyra_verksamhetslakaler_6020480

Äga eller hyra verksamhetslokaler

Kommuner behöver ta ställning till om de ska äga eller hyra verksamhetslokaler eller snarare ta ställning till olika finansieringsalternativ. Skriften identifierar och analyserar olika typer av finansieringsformer samt resonerar kring hur de framtida...

Pris: 345 kr + moms

fastighetsbeskattning_6074139

Fastighetsbeskattning. Utg 9

Den praktiska handboken tar upp reglerna om löpande beskattning, till exempel fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår...

Pris: 439 kr + moms

nyckeltal_for_lagenhetsreparationer_6587190

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2019

Skriften är ett hjälpmedel för att bedöma kostnaden för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning. Nyckeltalen omfattar material- och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna.

Pris: 270 kr + moms

antikvariska_atgarder_6552178

Antikvariska Åtgärder 2019 Underhållskostnader

Förvaltning av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid avhjälpande underhåll, ombyggnad och underhållsplanering...

Pris: 2 000 kr + moms

underhallskostnader_2019_plus_checklista_6552177_

Underhållskostnader 2019 + checklista

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna...

Pris: 3 995 kr + moms

vardbyggnader_repab_6552176

Vårdbyggnader, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

forskolor_repab_6552175

Förskolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

skolor_repab_6552174

Skolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

industrier_repab_6552173

Industrier, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

kontor_repab_6552172

Kontor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

bostader_repab_6552171

Bostäder, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

fastighetsvardering_6108224

Fastighetsvärdering

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning...

Pris: 405 kr + moms

fastighetsnomenklatur_13_6160002

Fastighetsekonomi o fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. Utg 13

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden...

Pris: 795 kr + moms

vardering_av_smahus_och_bostadsratter_6108222

Värdering av småhus och bostadsrätter

Metoden som används i boken för att bedöma marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadsrätt kallas ortsprismetoden. Metoden baseras på att hitta liknande jämförelseobjekt som nyligen har sålts...

Pris: 297 kr + moms

finansguiden_6587188

Finansguiden

Guiden beskriver de vanligaste lånemodellerna  bland de allmännyttiga bostadsföretagen. Var ligger ansvaret och vilka fördelar och nackdelar finns med olika modeller? Guiden är avsedd att vägleda de bostadsföretag som är på väg att byta låneuppl...

Pris: 300 kr + moms

hyressattning_och_forhandlingssystemet_6587187

Hyressättnings- och förhandlingssystemet

Den 1 januari 2011 trädde ny lag ikraft som reglerar allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens innehåll har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar...

Pris: 200 kr + moms

25 av 37