Fastighetsekonomi

Alla titlar

fastighetsbeskattning_6074139

Fastighetsbeskattning. Utg 9

Den praktiska handboken tar upp reglerna om löpande beskattning, till exempel fastighetsskatt och fastighetsavgift, hyror, förmåner och avdrag, samt de omfattande reglerna om kapitalvinstbeskattning och uppskov. Utförliga deklarationsexempel ingår...

Pris: 439 kr + moms

nyckeltal_for_lagenhetsreparationer_6587190

Nyckeltal lägenhetsreparationer 2019

Skriften är ett hjälpmedel för att bedöma kostnaden för att reparera skador som upptäcks i samband med en avflyttningsbesiktning. Nyckeltalen omfattar material- och arbetskostnad för några av de vanligaste reparationerna.

Pris: 270 kr + moms

antikvariska_atgarder_6552178

Antikvariska Åtgärder 2019 Underhållskostnader

Förvaltning av byggnader med kulturhistoriskt värde är en utmaning på grund av alla speciella krav på underhåll och renovering. Boken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid avhjälpande underhåll, ombyggnad och underhållsplanering...

Pris: 2 000 kr + moms

underhallskostnader_2019_plus_checklista_6552177_

Underhållskostnader 2019 + checklista

Underhållskostnadsboken är ett planerings- och kalkyleringsverktyg vid ombyggnad, reparation och underhållsplanering. Med hjälp av boken kan du upprätta en detaljerad långsiktig underhållsplan och få kontroll över underhållskostnaderna...

Pris: 3 995 kr + moms

vardbyggnader_repab_6552176

Vårdbyggnader, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

forskolor_repab_6552175

Förskolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

skolor_repab_6552174

Skolor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

industrier_repab_6552173

Industrier, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

kontor_repab_6552172

Kontor, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

bostader_repab_6552171

Bostäder, Årskostnader 2019

Årets utgåva är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader...

Pris: 2 075 kr + moms

fastighetsvardering_6108224

Fastighetsvärdering

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning...

Pris: 405 kr + moms

fastighetsnomenklatur_13_6160002

Fastighetsekonomi o fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. Utg 13

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden...

Pris: 795 kr + moms

vardering_av_smahus_och_bostadsratter_6108222

Värdering av småhus och bostadsrätter

Metoden som används i boken för att bedöma marknadsvärdet på ett småhus eller en bostadsrätt kallas ortsprismetoden. Metoden baseras på att hitta liknande jämförelseobjekt som nyligen har sålts...

Pris: 297 kr + moms

finansguiden_6587188

Finansguiden

Guiden beskriver de vanligaste lånemodellerna  bland de allmännyttiga bostadsföretagen. Var ligger ansvaret och vilka fördelar och nackdelar finns med olika modeller? Guiden är avsedd att vägleda de bostadsföretag som är på väg att byta låneuppl...

Pris: 300 kr + moms

hyressattning_och_forhandlingssystemet_6587187

Hyressättnings- och förhandlingssystemet

Den 1 januari 2011 trädde ny lag ikraft som reglerar allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens innehåll har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar...

Pris: 200 kr + moms

nedskrivning_av_fastighetsvarden_6587181

Nedskrivning av fastighetsvärden

Skriftens analys innehåller en kort beskrivning av nedskrivningsreglerna i samband med nyproduktion av bostäder. En nedskrivning kan behöva göras om utgifterna för byggnad och mark överstiger det bedömda marknadsvärdet.

Pris: 150 kr + moms

underhallsnyckeltal_for_bostadsgardar_6587180

Underhållsnyckeltal för bostadsgårdar

I handledningen finns 19 nyckeltal beskrivna för de vanligaste underhållsåtgärderna som förekommer på en bostadsgård. Nyckeltalen är ett stöd för förvaltare som beställer underhållsåtgärder för utemiljön...

Pris: 300 kr + moms

fastbas_2017_6587179

FastBAS 2017

FastBAS 2017 är en kontoplan för alla typer av fastighetsägare oavsett storlek eller juridisk form. Kontoplanen innehåller de speciella konton framför allt i klass 3 och 4 som fastighetsägare behöver...

Pris: 395 kr + moms

overtygande_forhandling_en_handbok_6008013

Övertygande förhandling

Handboken ger en struktur och flera handfasta tips i förhandlingar. Första delen beskriver en 12-stegsmodell för förhandlingar och den andra delen visar på hur olika personlighetstyper kan hanteras i förhandlingar.

Pris: 225 kr + moms

lcc_kalkyler_for_en_hallbar_forvaltning_6020458

LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning

Skriften visar hur LCC-kalkyler kan underlätta arbetet med att bygga och förvalta fastigheter. Många gånger har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska konsekvenser än investeringsutgiften...

Pris: 325 kr + moms

fastighetsmoms_6074130

Fastighetsmoms

Fastighetsmoms innehåller väldigt många säregleringar. Det är lätt att göra fel när ett flertal regler ska tillämpas i kombination. Boken är lämplig för företag inom bygg- och anläggningsbranschen som vill undvika kostsamma momsfel.

Pris: 424 kr + moms

fastighetskop_6108191

Fastighetsköp. 21:a upplagan

Fastighetsköp behandlar utförligt alla regler om avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten...

Pris: 286 kr + moms

fastigheter_6068167

Fastigheter - redovisning o beskattning

Fastigheter - En praktisk vägledning om redovisning och beskattning ger en samlad beskrivning av hur du som fastighetsägare hanterar reglerna om fastigheter, från köp till försäljning...

Pris: 598 kr + moms

handledning_for_systematisk_hyressattning_6587174

Handledning för systematisk hyressättning

Den svenska modellen på hyresmarknaden bygger på bruksvärdessystemet och kollektiva hyresförhandlingar. Hyressättningen ska spegla hur hyresgästerna i allmänhet värderar lägenheternas egenskaper...

Pris: 150 kr + moms

Fastighetsvrädering och marknadsanalys med ortsprismetoden och avkastningsmetoden med marknadsanalys

Fastighetsvärdering och marknadsanlays

Boken går igenom olika metoder för fastighetsvärdering på ett grundläggande sätt. Ortsprismodellen kräver kunskaper i arkitektonisk kvalitet, byggnadsteknik, fastighetsekonomi och juridik...

Pris: 320 kr + moms

25 av 29