Fastigheter och banker

Fastigheter och banker. Är den svenska fastighetsmarknaden övervärderad?

Författare: Ekeblom Daniel

Tryckt bok, I lager

Pris: 230 kr + moms

Snabb leverans

”Fastigheter och banker” förklarar vilka faktorer som påverkar värderingen av den svenska fastighetsmarknaden på ett rättframt sätt. I fokus ligger svenska hushålls skuldsättning över de senaste 30 åren och hur denna har möjliggjorts av bankväsendet. Boken belyser även de senaste stora finanskriserna (1990–1994 och 2008) som på olika sätt har haft stor betydelse för fastighetsmarknaden.

”Fastigheter och banker” lyfter även fram statens och Riksbankens ansvar för fastighetsmarknaden. Avslutningsvis blickar boken framåt i tiden och svarar på frågan: är den svenska fastighetsmarknaden övervärderad?


Författare: Ekeblom Daniel

Art nummer: 6108166

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144101545

Antal sidor: 100

Kategori: Fastighetsekonomi