fastighetsekonomi-fastighetsratt-650-6160001

Fastighetsekonomi och fastighetsrätt

Tryckt bok, I lager

Pris: 795 kr + moms

Snabb leverans

Några av landets ledande fastighetsexperter skriver om fastighetsrelaterade frågor i ett brett perspektiv. De inledande kapitlen tar upp lagstiftning kring fastigheter, till exempel Jordabalken, Fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen. Vidare beskrivs aktuella regler för fastighetstaxering, fastighetsbeskattning och fastighetsfinansiering. Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings- marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags- och fastighetsekonomiska analysförfaranden.

”Fastighetsekonomi och fastighetsrätt” innehåller också en fastighetsnomenklatur. Boken vänder sig till studenter, yrkesverksamma inom fastighets- och finanssektorerna och övriga som är intresserade av fastighetssektorn.


Art nummer: 6160001

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Fastighetsnytt Förlag AB

ISBN: 9789197469753

Antal sidor: 531

Kategori: Fastighetsekonomi