nyckeltal_underhall_bostader_325_6587160

Nyckeltal för underhåll av bostäder

I lager

Pris: 290 kr + moms

Snabb leverans

”Nyckeltal för underhåll av bostäder” är tänkt som ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt kunna skatta underhållskostnader för bostäder. Hjälpmedlet består av nyckeltal och är indelat efter AFF-koder, vilket är en standard inom fastighetsbranschens avtalsstruktur.

Nyckeltalen delas in i två olika avsnitt, byggdelar och utrymmen. Byggdelar baseras på att aktören har en större kännedom om fastighetens utförande och har en högre detaljeringsnivå. Utrymmen ger möjlighet att utan större kännedom om den aktuella fastigheten uppskatta framtida underhållskostnader på en lägre detaljeringsnivå.

Tanken är att man med hjälp av nyckeltalen ska kunna skatta underhållskostnader som kan ligga till grund för budgetering av kommande underhållsåtgärder. De lämpar sig inte för upphandlingar vid omfattande renoveringar då detaljnivån är för övergripande.

Sammanställningen har utförts av Bygganalys AB, som också svarar för det siffermässiga innehållet. Materialet har i utredningsstadiet remitterats till några referenspersoner i medlemsföretag som lämnat värdefulla synpunkter.


Boken har ingått i: Litteraturbevakning Fastighetsförvaltning


Art nummer: 6587160

Utgivningsår: 2013

Utgivare: SABO

Antal sidor: 60

Kategori: Fastighetsekonomi