arskostnader_bostader_6552151

Årskostnader Bostäder 2017

I lager

Pris: 1 675 kr + moms

Publikationen är ett utmärkt hjälpmedel i kalkyl-, boksluts-, budget-, projektlednings- och projekteringsarbete när det gäller att minska din fastighets drift- och underhållskostnader.

Boken innehåller nyckeltal för drift- och underhållskostnader både på en övergripande nivå (total driftkostnad) och en mer detaljerad nivå där respektive kostnadsslag redovisas. Boken innehåller både kostnadsrelaterade nyckeltal för förbrukning och nyckeltal för tidsåtgång för en viss aktivitet.

Skriften behandlar också aktuella ämnen inom fastighetsförvaltning.


Art nummer: 6552151

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Repab AB

Antal sidor: 112

Kategori: Fastighetsekonomi