Bostadshyresavtal i praktiken

Bostadshyresavtal i praktiken

Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg, Wahlström Christina

Tryckt bok, I lager

Pris: 550 kr + moms

Snabb leverans

”Bostadshyresavtal i praktiken” är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver situationer som hyresgäst och hyresvärd ställs inför och de regler som gäller. Bostadshyresavtal avser upplåtelse av hus eller del av ett hus för att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad.


Boken tar upp:

  • Vad är bostadshyresavtal?
  • Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt?
  • Prövning av hyran?
  • När har make eller sambo rätt att överta hyresrätten?
  • Rätt att överlåta eller byta hyresrätten?
  • Skriva bostadshyresavtal
  • Skador och störningar?

Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningar m.m. Särskilda avsnitt finns också om den nya lagen om uthyrning av egen bostad, blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning, viss annan lagstiftning som har påverkan på hyresförhållandet och avtalsrättsliga specialfrågor.


Författare: Larsson Nils, Synnergren Stieg, Wahlström Christina

Art nummer: 6068151

Utgivningsår: 2014

Utgivare: Norstedts Juridik

ISBN: 9789139114130

Antal sidor: 331

Kategori: Fastighetsekonomi

Fler titlar av samma författare