fastighetsnomenklatur_13_6160002

Fastighetsekonomi o fastighetsrätt. Fastighetsnomenklatur. Utg 13

Tryckt bok, Beställningsvara

Pris: 795 kr + moms

Snabb leverans

Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags och fastighetsekonomiska analysförfaranden.

I de inledande kapitlen behandlas gällande lagstiftning kring fastigheter i form av Jordabalken, Miljöbalken, Fastighetsbildningslagen, Plan- och bygglagen samt Hyres- och bostadsrättslagstiftningen.

En central roll i boken utgörs av nomenklaturdelen, bilaga 5, med hänvisningar till relevanta kapitel.


Art nummer: 6160002

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Fastighetsnytt Förlag AB

ISBN: 9789197469753

Antal sidor: 562

Kategori: Fastighetsekonomi