Fastighetsförmedling

Fastighetsförmedling

Författare: Jingryd Ola, Segergren Lotta

Tryckt bok, I lager

Pris: 268 kr + moms

Snabb leverans

Idag är fastighetsmäklaryrket en mycket kvalificerad och komplex profession som kräver kunskaper och färdigheter inom flera olika områden. För att bli en framgångsrik fastighetsmäklare bör man förhålla sig reflektivt till dessa olika funktioner och alltid sikta på att agera korrekt utifrån juridiska, etiska, affärsmässiga och medmänskliga perspektiv.

Kursboken Fastighetsförmedling innehåller två parallella spår: förmedling respektive juridik. Förmedling består i sin tur dels av själva utförandet av uppdraget, dels av försäljning, som är förutsättningen för att förmedlingen ska kunna komma till stånd. Man måste kunna sälja sin tjänst för att få ett förmedlingsuppdrag att utföra.

Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som är 
tillämpliga på mäklarens arbete behandlas utförligt och med ett rättsvetenskapligt anslag, bland annat med belysande rättsfallsreferat. Boken behandlar även annan juridik som aktualiseras i samband med överlåtelse och förmedling av fastigheter och bostadsrätter. Denna nya upplaga är utökad med bland annat fler rättsfall samt fördjupningar och förtydliganden på flera områden.

Boken vänder sig till såväl fastighetsmäklarutbildningarna
som andra, såsom mäklare och jurister, som arbetar med fastighetsmäklarfrågor.


Författare: Jingryd Ola, Segergren Lotta

Art nummer: 6108188

Utgivningsår: 2015

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144105543

Antal sidor: 331

Kategori: Fastighetsekonomi