fastighetskop_6108191

Fastighetsköp. 21:a upplagan

Författare: Grauers Folke

Tryckt bok, I lager

Pris: 286 kr + moms

Snabb leverans

Fastighetsköp behandlar utförligt alla regler om avtalstypen fastighetsköp. Det centrala kapitlet i boken handlar om kontraktsbrotten med tyngdpunkten på de komplicerade reglerna om säljarens ansvar för fel i fastigheten.
Det finns en omfattande HD-praxis främst rörande fel enligt 4 kap 19 § jordabalken; denna praxis analyseras och systematiseras i boken.

Boken används i juristutbildningen och är till nytta även för praktiskt verksamma jurister.
Denna tjugoförsta upplaga är genomgående uppdaterad med hänsyn till ny lagstiftning och rättspraxis.

Författaren Folke Grauers är docent i handelsrätt vid Göteborgs universitet. Han har specialiserat sig på främst fastighetsköp och andra avtalstyper beträffande fast egendom.


Författare: Grauers Folke

Art nummer: 6108191

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Juristförlaget i Lund

ISBN: 9789154405688

Antal sidor: 357

Kategori: Fastighetsekonomi