fastighetsvardering_6108224

Fastighetsvärdering

Författare: Bengtsson Ingemar

Tryckt bok, I lager

Pris: 405 kr + moms

Snabb leverans

I boken förklaras ingående hur fastigheters värde beror på deras egenskaper, människors värdering av egenskaperna samt samhällets reglering av fastigheters användning.

De två vanligaste värderingsmetoderna, ortsprismetod och avkastningsmetod, beskrivs och problematiseras på djupet.


Författare: Bengtsson Ingemar

Art nummer: 6108224

Utgivningsår: 2018

Utgivare: Studentlitteratur

ISBN: 9789144088839

Antal sidor: 304

Kategori: Fastighetsekonomi