hyressattning_och_forhandlingssystemet_6587187

Hyressättnings- och förhandlingssystemet

I lager

Pris: 200 kr + moms

Snabb leverans

Den 1 januari 2011 trädde ny lag ikraft som reglerar allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Lagens innehåll har i stor utsträckning påverkat förutsättningarna för att bedriva hyresförhandlingar. Under 2017 har SABO utsett nio vdar som tillsammans med SABO arbetat fram ett förslag till utveckling av hyresförhandlingssystemet. Rapporten beskriver vad gruppen kommit fram till.


Art nummer: 6587187

Utgivningsår: 2018

Utgivare: SABO

Antal sidor: 26

Kategori: Fastighetsekonomi