lcc_kalkyler_for_en_hallbar_forvaltning_6020458

LCC-kalkyler för en hållbar förvaltning

Tryckt bok, I lager

Pris: 325 kr + moms

Snabb leverans

Skriften visar hur LCC-kalkyler kan underlätta arbetet med att bygga och förvalta fastigheter. Många gånger har de löpande drift- och underhållskostnaderna större ekonomiska konsekvenser än investeringsutgiften. En LCC-kalkyl (Life Cycle Cost) beaktar alla kostnader en fastighetsinvestering  medför under hela sin livscykel.

Några av fördelarna med LCC-kalkyler är att de:

  • bidrar till långsiktig hållbarhet
  • bidrar till budgetarbetet
  • bidrar till bättre upphandlingar


Art nummer: 6020458

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Offentliga fastigheter

ISBN: 9789175854601

Antal sidor: 63

Kategori: Fastighetsekonomi