Underhallskostnader 2016

Underhållskostnader 2016 + checklista

Mark – Bygg – Måleri – Installationer

I lager

Pris: 3 695 kr + moms

"Underhållskostnader" är ett hjälpmedel i planering och budgetering av underhåll av en fastighet. Boken kan användas som en del av REPAB:s system för underhållsplanering, som förutom boken består av programvaran Incit Xpand.

I boken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall för cirka 4500 åtgärder. En checklista för underhållskostnader ingår också.


Art nummer: 6552142

Utgivningsår: 2016

Utgivare: Repab AB

Antal sidor: 657

Kategori: Fastighetsekonomi