underhallskostnader_med_checklista_6552157

Underhållskostnader 2017 + checklista

I lager

Pris: 3 695 kr + moms

Underhållskostnader är ett hjälpmedel i planering och budgetering av underhåll av en fastighet. Boken kan användas som en del av REPAB:s system för underhållsplanering, som förutom boken består av programvaran Incit Expand.

I boken redovisas aktuell kostnad, tidsåtgång och intervall för ca 4500 åtgärder. En checklista ingår. Huvudområdena är:

  • Mark
  • Bygg
  • Måleri
  • Installationer


Art nummer: 6552157

Utgivningsår: 2017

Utgivare: Repab AB

Antal sidor: 659

Kategori: Fastighetsekonomi