Hyres- och fastighetsjuridik

Alla titlar

fastighetspantrattens_huvuddrag_6080010

Fastighetspanträttens huvuddrag. Utg 2

Boken behandlar jordabalkens bestämmelser om inteckning och inteckningsåtgärder. Den tar också upp bestämmelserna om pantsättning av fast egendom, liksom rättsverkningarna av pantsättning...

Pris: 159 kr + moms

allt_om_aff_6472010

Allt om Aff

Aff - avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad, standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Boken beskriver Aff-systemets olika delar...

Pris: 575 kr + moms

kopa_bostad_6144063

Köpa bostad. Utg 2

Köpa bostad ger grundläggande kunskap i privatekonomi, boende­finansiering, familjerätt samt inkomstbeskattning. Boken ger en överskådlig och pedagogisk beskrivning av vad ett bolån innebär och ger tillräcklig kunskap för att ta rätt beslut i samband...

Pris: 411 kr + moms

allmann_fastighetsratt_6039762

Allmän fastighetsrätt. Utg 8

Allmän fastighetsrätt tar upp viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och reglerna om köp av fast egendom uppmärksammas särskilt. Det inledande kapitlet behandlar vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor och övriga kapitel tar upp:•   &...

Pris: 452 kr + moms

kop_av_bostadsratt_6068203

Köp av bostadsrätt

Köp av bostadsrätt är en introduktion till den juridik som omger bostadsrätten, med fokus främst på köpet, och riktar sig i första hand till mäklar- och juriststudenter, men även andra som kommer i kontakt med frågor inom ämnesområdet...

Pris: 529 kr + moms

fastighetsformedling_ovningsbok_6144052

Övningsbok Fastighetsförmedling. Utg 3

Övningsboken utgör ett komplement till läroboken Fastighetsförmedling av samma författare. Övningsboken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna...

Pris: 263 kr + moms

hyra_och_annan_nyttjanderatt_till_6068196

Hyra och annan nyttjanderätt till fast egendom. Utg 9

I boken redogörs för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomrätt och bostadsrätt behandlas. Denna nionde upplaga har aktualiserats främst med hänsyn till ny lagstiftning, rättspraxis och litteratur.

Pris: 570 kr + moms

allmanna_fastighetsratten_6068195

Allmänna fastighetsrätten. En introduktion. Utg 5

Boken är en introduktion till ämnet allmän fastighetsrätt och behandlar i första hand huvudfrågor inom ämnet. I boken behandlas regler om vad som utgör: fast egendom regler om köp, gåva och byte av fast egendom regler om servitut och nyttjanderätter...

Pris: 251 kr + moms

rattfallssamling_i_fastighetsratt_6068194

Rättsfallssamling i fastighetsrätt. Utg 8

Boken innehåller en sammanställning rättsfall på fastighetsrättens område. Den är primärt avsedd att användas som komplement vid undervisningen i fastighetsrätt på juristutbildningen men är också nyttig för den som vill få fördjupade kunskaper inom o...

Pris: 317 kr + moms

speciell_fastighetsratt_miljobalken_6039208

Speciell fastighetsrätt Miljöbalken. Utg 12

Boken behandlar huvuddragen i nuvarande regler om planering, fastighetsbildning, expropriation, allemansrätt, miljöskydd, naturvård och annan markanvändning. Särskilt behandlas miljöbalken med dess genomgripande betydelse för fastighetsrätten.

Pris: 426 kr + moms

bostadsrattsforeningar_6074137

Bostadsrättsföreningar

Boken förklarar utförligt och med många praktiska exempel hur en bostadsrättsförening drivs, medlemmarnas och föreningens rättigheter och skyldigheter, vilket ansvar styrelsen har och mycket annat som gäller bostadsrättsföreningen.

Pris: 433 kr + moms

hyra_av_bostad_och_lokal_6039630

Hyra av bostad och lokal. Utg 2

I boken behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. I beskrivning och analys av regelverket har stor tonvikt lagts vid lagförarbetena för att lagstiftarens intentioner komma till tydligt utttryck...

Pris: 508 kr + moms

bostadshyresavtal_i_praktiken_6068190

Bostadshyresavtal i praktiken. Utg 5

Boken är en koncentrerad handledning som tilltillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som som då gäller. Boken innehåller även rättsfall och formulär för avtal och uppsägningar med mera...

Pris: 631 kr + moms

fastighetsformedling_6108216

Fastighetsförmedling. Utg 5

Boken har tre huvudspår: juridik, förestagsekonomi samt praktik. Fastighetsmäklarlagen och övriga rättskällor som berör mäklarens arbete behandlas utförligt...

Pris: 436 kr + moms

forfattnignssamling_i_fastighetsratt_6068189

Författningssamling i fastighetsrätt 2018

Boken innehåller grundläggande och centrala författningar på fastighetsrättens område. Vissa författningar återges endast i utdrag för att hålla samlingen lättöverskådlig.

Pris: 283 kr + moms

fastighetstransaktioner_i_praktiken_6068185

Fastighetstransaktioner i praktiken. Utg 2

Boken ger en allmänn orientering om reglerna och hanteringen av alla de olika formerna för fastighetstransaktioner. Vad som gäller i olika situationer och hur handlingar ska upprättas...

Pris: 557 kr + moms

fel_i_bostadsratt_6068182

Fel i bostadsrätt

För den som säljer sin bostadsrätt är problem vanligt förekommande och rättsområdet fel i bostadsrätt är bristfälligt. Boken är tänkt att ge vägledning vid de rättsliga tvister som kan uppkomma när någon köper eller säljer en bostadsrsätt...

Pris: 271 kr + moms

kommersiell_hyresratt_6068176

Kommersiell hyresrätt

Boken behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyresrätten och beskriver besvärliga frågor kring till exempel reglerna om besittningsskydd och skadestånd i lokalhyresförhållanden.  Denna fjärde utgåva har uppdaterats fram till hösten 2016...

Pris: 642 kr + moms

fel_i_fastighet_6235006

Fel i fastighet. Utg 4

I boken redogörs ingående för felreglerna, köparens undersökningsplikt, säljarens upplysningsplikt och påföljderna vid fel i fastighet. Denna fjärde utgåva innehåller nya rättsfall bland annat vad gäller enstegstätad putsfasad och förorenad mark...

Pris: 558 kr + moms

Aff-definitioner 15 - Termer och definitioner för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

Aff-definitioner 15

Uppdateringen av Aff-definitioner har haft följande utgångspunkter: Ett helhetsgrepp har tagits kring termerna som rör drift och underhåll Samordning av termer med BKK har lett till att vissa termer i Aff-definitioner har reviderats...

Pris: 645 kr + moms

ABFF 15. Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service.

ABFF 15

ABFF 15 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och service. ABFF är utformad i syfte att inom ramen för ett kontraktsförhållande skapa en rimlig balans mellan parternas intressen...

Pris: 645 kr + moms

lagenhetsbyten-och-andrahandsuthyrning-650-6068149

Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Utg 3

När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? Vad är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning? Det är några av de frågor du får svar på i bo...

Pris: 400 kr + moms

6456002_lokalhyresjuridik

Lokalhyresjuridik. Utg 2

Lokalhyreskontraktet är av stor betydelse för de flesta företag. "Lokalhyresjuridik" behandlar i kommentarform de rättigheter och förpliktelser som uppkommer i och med att lokalhyreskontrakt ingås...

Pris: 602 kr + moms

25 av 46