6362131_large_enova

Energioptimering 10. Hjälpmedel för upprättande av förfrågningsunderlag för tekniska installationer avseende tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och energioptimering

Tryckt bok, I lager

Pris: 3 399 kr + moms

Snabb leverans

”Energioptimering 10” är ett hjälpmedel för upprättande av förfrågningsunderlag för tekniska installationer avseende tillsyn, skötsel, felavhjälpande underhåll och energioptimering.

Mallen innehåller utdrag av Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10, SF 06, Adm 06 och Teknik 06 genom att vissa texter valts ut och förändrats något i förhållande till texterna i ursprungsdokumenten. Dessutom har det tillkommit en hel del texter om energioptimering som inte finns i originaldokumenten.Digital version av dokumentet hittar du hos AFF – Forum för förvaltning och service.


Art nummer: 6362131

Utgivningsår: 2010

Utgivare: Svensk Byggtjänst

ISBN: 9789173334075

Antal sidor: 96

Kategori: Hyres- och fastighetsjuridik